Copyright 2020 -

Agenda

Eredienst 20 januari, 9.30 uur Kerk-school-gezinsdienst
Voorganger: ds. A.W. Baan, Winsum, Kerk-school-gezinsdienst  Affiche KSG dienst jan. 2019
Ouderling van dienst: Nathalie van der Bleek
Diaken: Rinze Mook
Lector: Ina
Organist: Sjaak de Wind
Beamer: Jaap
Koster: Arjen van der Leest
Kind van dienst: 
Kindernevendienst: 
Oppasdienst: Joke Broere
Lied voor de dienst: NLB 276: 1 en 2
Collecte: 1e Kerk, 2e PKN Oecumene, 3e Werkgroep pastoraat
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken in 't Anker. Welkom!
Locatie Nieuwe Kerk