Copyright 2020 -

Agenda

Eredienst 17 febr. 9.30 uur
Voorganger: dhr. L. le Pair, Roden
Ouderling van dienst: Klaas Beukema
Diaken: Rinze Mook
Lector: Carin
Organist: Sjaak de Wind
Beamer: Hans
Koster: fam. Van Wieren
Kind van dienst: geen kind van dienst
Kindernevendienst: Anke van Akker
Oppasdienst: Alied Smit
Lied voor de dienst: EB 205: 2 en 4
Collecte: 1e Kerk, 2e KIA Noodhulp, 3e Werkgroep eredienst
Locatie Nieuwe Kerk