Copyright 2020 -

Agenda

Eredienst 24 febr. 9.30 uur, Zingen op verzoek
Zingen op verzoek
Voorganger: Carin de Wind-Tammens, Zoutkamp 
Ouderling van dienst: Nathalie van der Bleek
Diaken: Hennie Homan
Lector: -
Organist: Sjaak de Wind
Beamer: Erik de Vries
Koster: Irene Postma
Kind van dienst: geen kind van dienst
Kindernevendienst: Martha de Boer
Oppasdienst: Arendina Bolt
Lied voor de dienst: NLB 108: 1 en 2
Collecte: 1e Kerk, 2e PKN Missionair werk, 3e werkgroep pastoraat