Copyright 2020 -

Agenda

Eredienst 17 nov. 9.30u. ds. Van Beijeren
Voorganger: ds. Van Beijeren, Roden m/v
Ouderling van dienst: Pieter Hoekstra
Diaken: Rudmer Veenwijk
Lector: Ina
Organist: Sjaak de Wind
Beamer: Cor Peter
Koster: Lammert Bolt
Kind van dienst: Mirthe
Kindernevendienst: Martha
Oppasdienst: Martha
Lied voor de dienst: LvdK 483: 1,2,3
Collecte: 1e Kerk, 2e diaconie, 3e werkgroep pastoraat