Copyright 2021 -

Agenda

Eredienst 12 jan. 9.30 uur, ds. Bijl, H.A.
Voorganger: Ds. S.W. Bijl, Groningen, viering Heilig Avondmaal
Ouderling van dienst: Carin
Diaken: Hennie
Lector: Marga 
Organist: Sjaak de Wind
Beamer: Ina
Koster: fam. van Wieren
Kindernevendienst: Martha
Oppasdienst: Arendina
Lied voor de dienst: EB 40: 1,2,4
Collecte: 1e Diaconie, 2e Kerk, 3e kerkblad
Kinderlied: Jezus is...
Locatie Nieuwe Kerk