Copyright 2021 -

Agenda

Eredienst 19 jan. 9.30u. ds. van Beijeren
Voorganger: ds. T.A. van Beijeren, Roden
Ouderling van dienst: Andries
Diaken: Rudmer
Lector: Carin
Organist: Rudolf Huizenga
Beamer: Cor Peter
Koster: Irene
Kindernevendienst: Marjan
Kind van dienst: Anne-Sofie
Oppasdienst: Emma Postma
Lied voor de dienst: EB 112: 1,3,6
Collecte: 1e Kerk, 2e PKN Missionair, 3e werkgroep beamer
Kinderlied: Bruiloft te Kana
Locatie Nieuwe Kerk