Copyright 2021 -

Agenda

Eredienst 2 febr. 9.30u. ds. Pieterman, doopdienst
Voorganger: ds. K.G. Pieterman, Niekerk
Doopdienst van Anton Wietse Michael de Schutter
Ouderling van dienst: Pieter
Diaken: Hennie
Lector: Ina
Organist: Sjaak de Wind
Beamer: Jaap
Koster: fam. Van Wieren
Kindernevendienst: Ingeborg
Oppasdienst: Rita Postma
Lied voor de dienst: EB 241: 1,2,3
Collecte: 1e Kerk, 2e KIA Werelddiaconaat, 3e werkgroep jeugd
Locatie Nieuwe kerk