Copyright 2020 -

Agenda

AFGELAST: Eredienst 29 maart, 9.30u, da. Spijker
DEZE DIENST IS AFGELAST
 
Voorganger: Da. C.G. Spijker, Oostwold, 5e zondag 40-dagentijd
Ouderling van dienst: Carin
Diaken: Sjoukje 
Lector: Dieneke
Organist: Rudolf Huizenga
Beamer: Hans
Koster: fam. Van Wieren
Kindernevendienst: Marieke
Oppasdienst: Martha de Boer
Lied voor de dienst: LvdK 231: 1,2
Collecte: 1e Kerk, 2e KIA 40-dagentijdcollecte, 3e kerkblad
Kinderlied: Vertel me eens Heer Jezus óf projectlied 40-dagentijd KND
Locatie Nieuwe Kerk