Copyright 2024 -

Huwelijksbevestiging

Kerkelijk bevestiging van een huwelijk behoort tenminste vier weken van tevoren te worden aangevraagd bij uw kerkenraad. Daarna zendt men een huwelijksaankondiging aan de scriba en de predikant die de trouwdienst zal leiden. Ook een kaart aan uw wijkouderling en wijkdiaken is niet overbodig. Ook wanneer het huwelijk in een andere gemeente bevestigd zal worden, behoort men dit in de eigen gemeente aan te vragen!!!