Copyright 2024 -

Anker en Kompas

 
Voor het geloof zijn anker en kompas belangrijk, net als bij het varen. Daarom is er jeugdcatechese: 
Uitleg over het geloof, hoe geloof houvast en richting kan geven voor je leven. 
 
Dit seizoen (2019-2020) is het onderwerp: “De tien geboden – Andersom”. We volgen de tien geboden, maar beginnen bij het laatste gebod en tellen terug. Tien geboden zijn belangrijke regels, die we in de Bijbel terugvinden.
We komen samen in de Nieuwe Kerk aan de Verbindingsweg. Het is steeds op woensdag, voor de jongste groep (12-13)  begint de catechisatie om 18.30 uur en voor de oudste groep (14+) om 19.15 
uur. Ds. Gerbrand Segger leidt de groepen. Naast uitleg en gesprek over geloof, staat ook ontmoeting centraal.
We werken met een aansprekende beamerpresentatie, waarin ook veel te zien is. 
 
De datums zijn: 
2019
woensdag 9 oktober: Kennismaking en inleiding
woensdag 23 oktober: Waar zet jij je zinnen op ? (tiende gebod)
woensdag 13 november: Jalouzie  (10 – deel 2)
woensdag 27 november: Liegen (9)
woensdag 18 december: Zonden van de tong  (9-deel 2)
2020
woensdag 8 januari: Steel niet (8)
woensdag 22 januari: In liefde trouw zijn (7)
woensdag 5 februari: Vermoord niemand (6)
woensdag 26 februari: Heb respect voor je vader en je moeder (5)
woensdag 18 maart: Vier een bijzondere dag (4) en afsluiting van het seizoen.
 
Jij komt toch ook?
 
Vriendelijke groeten, namens het catecheseteam,
ds. Gerbrand Segger, 06-21698680  
Rita Postma-Koning (jeugdouderling), 06-20068494
 
Bijna elk jaar doet onze jeugd mee aan Sirkelslag Young. In 2019 wordt dit landelijke online spel gespeeld op vrijdag 1 februari. We zitten dan met elkaar klaar in de Nieuwe Kerk, waar 's avonds om stipt half 8 het spel begint! Op de fotopagina zie je er foto's van. Meer informatie over dit spel op www.sirkelslag.nl.

Werkgroep Jeugd

De werkgroep jeugd wordt aangestuurd door de jeugdouderling (vacature), die tevens het contact tussen de werkgroep en de kerkenraad onderhoudt. De werkgroep bestaat verder uit vrijwilligers die betrokken zijn bij de oppasdienst, de kindernevendienst en de clubs.

Iedere zondag, behalve in de zomervakantie, is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. De kindernevendienst werkt met materiaal van ‘Kind op Zondag’ https://www.kindopzondag.nl/.
Ook is er deze zondagen een ‘Kind van dienst’, het kind van dienst zit bij de kerkenraad en helpt bij de collecte. Voor de dienst voert het kind van dienst samen met de koster een aantal taken uit, zoals het aansteken van de Paaskaars, klaarzettten glas water voor de dominee, etc. Wil jij ook kind van dienst zijn? Meld je dan aan bij Marjan de Boer.
Aanspreekpunt voor de kindernevendienst en kind van dienst is Marjan de Boer, tel. 577211.

Elke zondag is er oppasdienst voor de kleinsten. Het aanspreekpunt hiervoor is Martha de Boer.

Het beleidsplan van het Jeugdwerk kunt u hier downloaden.