Copyright 2024 -

Samenstelling kerkenraad

De kerkenraad is samengesteld uit gemeenteleden, gekozen door de gemeente. Vergaderingen van de kerkenraad vinden plaats één keer in de twee maanden op de eerste woensdag, in de kerkenraadskamer van de nieuwe kerk, tenzij anders aangegeven. Toegang voor belanghebbenden is er elke vergadering om 20.30 uur.

De samenstelling van de kerkenraad is als volgt:

Voorzitter br. J.E. Wieringa 402939
     
Ouderlingen    
Wijk 1 Vacant  
Wijk 2 zr. T. Kamstra 402253
Wijk 3 zr. N. van der Bleek 402939
Wijk 4 zr. N. Bolt-Kramer 407017
Scriba br. P. Hoekstra 401799
Jeugdouderling zr. A. Bolt  
Ouderling-kerkrentmeester br. K. Beukema 401474
Ouderling-kerkrentmeester br. G. de Boer 06-15887164
     
Diakenen    
Wijk 1 a br. J. Smit 401025
Wijk 1 b zr. S. Tjoelker-Smit 402881
Wijk 2 a br. C.P. Feitsma 06-57063076
Wijk 2 b Vacant  
     
Predikant Vacant  
     
Moderamen    
preases br. J.E. Wieringa 402939
scriba br. P. Hoekstra 401799
ouderling br. K. Beukema 401474
diaken br. J. Smit 401025
predikant Vacant  

De wijkindeling kunt u hier vinden.