Copyright 2023 -

Nieuwe antependia

In het voorjaar van 2012 kreeg onze kerk na ongeveer 35 jaar nieuwe antependia.

In veel kerken zie je deze liturgische kleden. Het kleed kan aan de kansel hangen, een stola over een gewaad van de voorganger zijn of een kleed over de avondmaalstafel. Het laatste wordt antependium genoemd. Antependium betekent letterlijk: voorhangsel. Wij hebben gekozen voor een kanselkleed en een kleed op de avondmaalstafel.

De kleuren van de antependia sluiten aan bij de tijd van het kerkelijk jaar. De term "kerkelijk jaar" werd voor het eerst gebruikt in 1589 door de Lutherse predikant Promarius. Het was de verzamelnaam voor de vieringen en feesten in de loop van een jaar, om het heilshandelen van God, in Jezus Christus, volgens de christelijke geloofsbelijdenis te gedenken. Het kerkelijk jaar begint met de adventsperiode en eindigt met de zondag van de voleinding.

De kleden, in de kleuren van het jaar, worden gezien als een goed herkenbaar hulpmiddel bij de schriftlezing, preek en gezangen. Met de aanwezigheid van deze liturgische kleden, beseffen we sterker welke tijd van het kerkelijk jaar gevierd wordt. De afbeeldingen op het kleed zijn bedoeld om de kleurensymboliek te versterken.

Er zijn 4 kleuren: Wit, Paars, Rood, Groen.

De inkleuring van het kerkelijk jaar is als volgt:

Advent Paars
Kerstavond t/m de zondag na epifanie(6 jan.) Wit
Zondagen na epifanie tot eerste zondag van de 40-dagen-tijd Groen
Zondagen van de 40 –dagen-tijd Paars
Witte donderdag Wit
Goede Vrijdag Paars of Rood
Paasnacht t/m de zondag na hemelvaart Wit
Pinksteren, bid-en dankstond, bevestigingen in het ambt Rood
Zondag trinitatis(drie-eenheid) Wit

Wit wordt, ongeacht de tijd van het kerkelijk jaar, ook gebruikt bij doop en avondmaaldiensten. Paars bij rouwdiensten.

Het paarse antependium

Paars is de kleur van inkeer, ingetogenheid, soberheid, boete en berouw. In de periode waarin dit kleed hangt, bereiden we ons voor op de grote feesten van het kerkelijk jaar: Kerst en Pasen. In de adventstijd kijken we verwachtingsvol uit naar de komst van de Messias en bereiden we ons voor op de wederkomst. In de 40-dagentijd zijn we onderweg naar het feest van de opstanding door het lijden en sterven van Goede Vrijdag heen.

Het kruis in de beide kleden verwijst ons naar het lijden en sterven van Jezus: verzoening en vrede.

120320132637

120320132629

120320132641 2

Het witte antependium

Wit is de kleur van blijdschap, zuiverheid, reinheid, licht en feest. In Openbaringen staat, dat wie overwint zich gereinigd in het wit zal kleden. Witte kleren zijn een teken van de heerlijkheid die ons te wachten staat op de jongste dag. Het kleed op de tafel laat zien een afbeelding van brood, druiven, wijn en korenaren, verwijzend naar het brood en wijn van het avondmaal en naar het leven dat ons in Christus is gegeven. Ook de korenaren verwijzen naar het verbond, waaruit wij dankbaar mogen leven. De symbolen van de Alpha en de Omega op het kanselkleed, de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet, geven aan dat God er is vanaf het begin en dat Hij zal blijven tot aan het einde van deze wereld. Ook is een wijnrank te zien: "Ik ben de ware Wijnstok."

120320132651 

120320132653 2

120320132661 2

De rode antependium

Rood is de kleur van liefde, warmte, bloed, enthousiasme en vuur.

Op de kleden zien we de uitstorting van de Heilige Geest die neerdaalt in de vorm van een duif. De vlammen herinneren aan Handelingen 2: 3, 4a: "En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de Heilig Geest". Op het kanselkleed staan de letters Alpha en Omega, het begin en het einde.

120320132692

120320132697 2

120320132706 2

Het Groene antependium

De kleur groen staat symbool voor leven, natuur, groei, oogst en is ook de kleur van hoop, verwachting en toekomst: eens komt de grote zomer!

Op het groene kleed zien we tegen de achtergrond van een kruis de voorstelling van vijf broden en twee vissen. Daarmee wordt het verhaal van de wonderbare spijziging verbeeld. Dat verhaal vindt in de liturgie een voortzetting in het Avondmaal. Het oudste en meest bekende symbool van de eerste christenen is de vis. In het Grieks is het woord vis "Ichtus": de eerste letters van Jezus Christus Zoon Heiland. Het is een teken van hoop. De vissen doen ons denken aan het voedsel dat we dagelijks nodig hebben en ook aan Zoutkamp: ons vissersdorp. Het vierkante kruis heeft z´n oorsprong in het kruis van Jeruzalem. Op het kanselkleed staat het kruis met daarop een opengeslagen Bijbel.

120320132669 2

120320132673

120320132682 2