Copyright 2024 -

Werkgroep Beheer

De werkgroep beheer heeft tot taak de verzorging van de stoffelijke aangelegenheden (financieel en technisch) voor zover niet van diaconale aard. De werkgroep maakt jaarlijks een begroting en een jaarrekening, die in de kerkenraad besproken worden. De inkomsten komen voornamelijk uit de vaste vrijwillige bijdragen. De opbrengsten van het vermogen zijn nodig om de jaarlijkse exploitatie rond te krijgen. De werkgroep bestaat uit kerkrentmeesters, en leden van de werkgroep.