Copyright 2024 -

Werkgroep Vorming Werkgroep Vorming

De werkgroep vorming en toerusting is samengesteld uit de predikant (of consulent) en alle medewerkers die zich bezighouden met de catechese en het overige vorming- en toerustingwerk. Voor veel van de activiteiten werken we samen met omliggende gemeenten (o.a. Munnekezijl, Leens en Ulrum).

Catechese

Voor het geloof zijn anker en kompas belangrijk, net als bij het varen. Daarom is er jeugdcatechese: 
Uitleg over het geloof, hoe geloof houvast en richting kan geven voor je leven. 
 
Dit jaar (2019-2020) is het onderwerp: “De tien geboden – Andersom”. We volgen de tien geboden, maar beginnen bij het laatste gebod en tellen terug. Tien geboden zijn belangrijke regels, die we in de Bijbel terugvinden.
We komen samen in de Nieuwe Kerk aan de Verbindingsweg. Het is steeds op woensdag, voor de jongste groep (12-13)  begint de catechisatie om 18.30 uur en voor de oudste groep (14+) om 19.15 
uur. Ds. Gerbrand Segger leidt de groepen. Naast uitleg en gesprek over geloof, staat ook ontmoeting centraal.
We werken met een aansprekende beamerpresentatie, waarin ook veel te zien is. 
De datums zijn: 
2019
woensdag 9 oktober: Kennismaking en inleiding
woensdag 23 oktober: Waar zet jij je zinnen op ? (tiende gebod)
woensdag 13 november: Jalouzie  (10 – deel 2)
woensdag 27 november: Liegen (9)
woensdag 18 december: Zonden van de tong  (9-deel 2)
2020
woensdag 8 januari: Steel niet (8)
woensdag 22 januari: In liefde trouw zijn (7)
woensdag 5 februari: Vermoord niemand (6)
woensdag 26 februari: Heb respect voor je vader en je moeder (5)
woensdag 18 maart: Vier een bijzondere dag (4) en afsluiting van het seizoen.
 
Jij komt toch ook?
 
Vriendelijke groeten, namens het catecheseteam,
ds. Gerbrand Segger en Rita Postma-Koning (Jeugdouderling)

 

Werkgroep Gemeenteopbouw

Naast het vormings- en toerustingswerk door de Vrouwengespreksgroep, de jeugdcatechese en het clubwerk is er de werkgroep gemeenteopbouw. Deze werkgroep bestaat momenteel uit ds. Segger, Rinze Mook, Ida Mollema en Ina IJsinga. Vanuit deze werkgroep worden avonden georganiseerd om dieper in te gaan op geloofsvragen of bepaalde thema's.

Geloofsverdieping
In het najaar van 2019 is drie keer een avond Geloofsverdieping gehouden. 

Vrouwengespreksgroep ‘Dient elkander door de liefde’

Vrouwengespreksgroep ‘Dient elkander door de liefde’.

Eén keer in de maand van september tot en met april komt de gespreksgroep bijeen. In december wordt een kerstviering + kerstdiner gehouden, waarbij gasten van harte welkom zijn.

Tijdens de bijeenkomsten wordt er gewerkt aan de hand van een praatpapier met een aantal vragen en aandachtspunten rondom de bijbel. Degene die op die avond de leiding heeft komt zelf met een onderwerp.

De onderliggende vraag in alle bijeenkomsten is de vraag wat het betekent om ‘christen’ mens te zijn in onze tijd en hoe geloof ons daarbij kan helpen. Het in gesprek-zijn met elkaar is vooral een samen (onder)zoeken, waarbij we elkaar een beetje hopen te inspireren en te bemoedigen. Na de pauze volgt een vrije bijdrage, verzorgd door één van de leden.

Onze groep telt op dit moment 17 leden. Ook u/jij bent daarbij van harte welkom. Komt gerust eens langs! We beginnen om 19.30 en sluiten af om plm. 21.30 uur. Plaats van samenkomst: in één van de zalen van de Nieuwe kerk of in ’t Anker.

Een keer per jaar, veelal in maart, organiseert de Vrouwengespreksgroep een Koffieochtend voor vrouwen uit Zoutkamp en omgeving. Voor deze ochtend wordt een spreker uitgenodigd.

Contactpersoon voor de Vrouwengespreksgroep is Janny van Wieren, tel. 401342.


 

Bijlagen:
Bewaar het bestand programma Vrouwengespreksgroep 2019-2020.pdfprogramma Vrouwengespreksgroep 2019-2020.pdf[Programma 2019-2020]